Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

adres: 90-323 Łódź, ul. Targowa 61/63
tel. + 48 42 275 58 00 (centr.), +48 42 275 58 14 (rektorat)
e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl, aktor@filmschool.lodz.pl, rezyseria@filmschool.lodz.pl, operatorski@filmschool.lodz.pl, produkcja@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Szkół Teatralnych

Wydział Aktorski, Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej (studia stacjonarne i zaoczne), Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej (studia stacjonarne i zaoczne), Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
PWSFTViT powstała w 1958 w wyniku połączenia dwóch łódzkich uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, powstałej w 1948 i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej (powstałej w 1949).
rektor: prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek

dziekan Wydziału Aktorskiego: prof. dr hab. Zofia Uzelac
prodziekan Wydziału Aktorskiego: dr hab. Piotr Seweryński
dziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Piotr Mikucki
prodziekani Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Ryszard Brylski, prof. dr hab. Andrzej Sapija
kierownik Katedry Scenariopisarstwa: dr Andrzej Mellin
kierownik Katedry Montażu Filmowego: dr hab. Milenia Daria Fiedler
dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz
prodziekani Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: prof. dr hab. Tomasz Komorowski, prof. dr hab. Ryszard Lenczewski
kierownik Katedry Fotografii: prof. dr hab. Janusz Tylman
kierownik Katedry Filmu Animowanego: prof. dr hab. Krzysztof Rynkiewicz
dziekan Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej: dr Roman Sawka
prodziekani Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Izabela Łapińska, dr Anna Pachnicka
wykładowcy Wydziału Aktorskiego: Elżbieta Aleksandrowicz, Danuta Antoszewska, dr Monika Badowska, dr Elżbieta Baniewicz, Małgorzata Bogajewska, Dorota Borkowska, dr hab. Marcin Brzozowski, Agnieszka Burzyńska, dr hab. Loretta Cichowicz (do 31 sierpnia 2019), dr Krzysztof Czeczot, dr Ireneusz Czop, Michał Draś (do 31 sierpnia 2019), prof. Barbara Dziekan-Vajda, dr Marek Fiedor (do 31 sierpnia 2019), dr hab. Małgorzata Flegel, dr hab. Agnieszka Greinert, prof. Mirosław Henke, prof. Ryszard Hunger, dr Mariusz Jakus, Marek Kałużyński, dr hab. Wojciech Kościelniak (do 31 sierpnia 2019), Agnieszka Kowalska-Bednarz, dr hab. Piotr Krukowski, dr Marcin Łuczak, Zygmunt Machwitz (współpraca; do 31 sierpnia 2019), Łukasz Maciejewski, Anna Matusiak, Wacław Mikłaszewski (do 31 sierpnia 2019), prof. Ewa Mirowska, Gabriela Muskała, Monika Muskała (do 31 sierpnia 2019, dr Marek Nędza, dr hab. Marek Niemierowski, dr hab. Jacek Orłowski, prof. Barbara Ostrowska, prof. Alicja Panek-Piętkowska, Matylda Paszczenko, Tomasz Rodowicz, Adam Rymarz, dr Anna Sarna-Śniecikowska, prof. Bogusław Semotiuk, Paweł Serafiński, dr hab. Piotr Seweryński, prof. Julitta Sękiewicz-Kisiel, dr hab. Paweł Siedlik, dr hab. Jadwiga Sobczak, dr hab. Michał Staszczak, Elina Toneva (współpraca), Jacek Piotr Tylman, prof. Zofia Uzelac, Tomasz Walczak, Edyta Wasłowska, Ewa Wencel, Marcin Wierzchowski, Mateusz Winkiel (współpraca), Grzegorz Wiśniewski, Adam Woronowicz, prof. Bronisław Wrocławski, Waldemar Zawodziński, Monika Żelazowska

wykładowcy Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: Anna Adamowicz, prof. Filip Bajon, dr Łukasz Barczyk, dr hab. Andrzej Bednarek Jacek Bławut, dr Maciej Błoński, Dorota Borkowska, dr Ewa Braun, dr hab. Ryszard Brylski, dr hab. Zbigniew Brzoza, Agnieszka Burzyńska, dr Justyna Celeda, Nikodem Chabior, Jadwiga Czarnecka, Leszek Dawid, dr hab. Mirosław Dembiński, dr hab. Maciej Drygas, prof. dr hab. Bogdan Dziworski, prof. Robert Gliński, Agata Golańska, dr Piotr Gralak, prof. Mariusz Grzegorzek, prof. Krzysztof Heyke, Magnus von Horn, Bartosz Iłowski, Anna Jadowska (współpraca), Grzegorz Jaroszuk, Sławomir Kalwinek, Iwona Kawiorska, prof. Grażyna Kędzielawska, dr hab. Jan Kolski, Jan Komasa, dr Piotr Kotlicki, Sławomir Kryński, dr hab. Jolanta Lemman-Zajicek, prof. Mieczysław Lewandowski, Marcin Malatyński, dr Grzegorz Małecki, Jerzy Matula, Anna Matusiak, dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, Andrzej Mellin, dr hab. Piotr Mikucki, dr Jakub Mikurda, Gabriela Muskała, dr Bronisława Nowicka, Martin Rath, dr hab. Andrzej Sapija, dr Tomasz Sieczkowski, Marcin Sucharski, dr hab. Marian Szukalski, Maria Szczepańska, Jagoda Szelc, Jarosław Szoda, Anna Wardęszkiewicz, Mariusz Włodarski, dr Anna Maria Zarychta, dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz, Wojciech Żogała

wykładowcy Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: Andrzej Bartkowiak, prof. Aleksander Błoński, dr Ewa Braun, Wit Dąbal, prof. Piotr Dumała, prof. dr hab. Jolanta Dylewska, dr hab. Tomasz Edelman, prof. Andrzej Jaroszewicz, Krzysztof Kalinowski (do 31 sierpnia 2019), dr Roman Kałuża-Wierzchosławski, dr hab. Dariusz Kamiński, Maciej Karwas, Iwona Kawiorska, dr Maciej Kędzielawski, dr hab. Tomasz Komorowski, prof. Jacek Koprowicz, Maciej Kozłowski, dr Piotr Kukla, dr hab. Mirosław Ledwosiński, dr hab. Jolanta Lehmman-Zajicek (do 31 sierpnia 2019), prof. Ryszard Lenczewski, dr Anna Leśniewska-Zagrodzka, Anna Matusiak, dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska (do 31 sierpnia 2019), Wanda Mirowska, dr Tomasz Michałowski, dr hab. Andrzej Musiał, Jarosław Nizel, Cecylia Pacura, Beata Pisarkiewicz, prof. Elżbieta Protakiewicz, dr Wojciech Puś, prof. Józef Robakowski, Małgorzata Roguska, dr hab. Józef Romasz, Jerzy Rudziński, dr hab. Tomasz Samosionek, dr Wojciech Staroń, prof. Stanisław Szymański, dr Witold Szymczyk, dr Piotr Śliskowski, dr hab. Katarzyna Taras, Jacek Piotr Tylman, prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz, dr Mariusz Wilczyński, dr hab. Piotr Wojtowicz, dr hab. Waldemar Wolański (do 13 sierpnia 2019), dr Kacper Zamarło (do 31 sierpnia 2019), dr Anna Zarychta, dr Jerzy Zieliński, Wojciech Żogała

wykładowcy Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej: dr Marcin Adamczak, dr hab. Andrzej Bednarek, Dorota Borkowska, dr Jan Buchwald, Agnieszka Burzyńska, dr Paweł Ciołkiewicz, Janusz Czech, Zbigniew Domagalski, dr Renata Dopierała, dr Krzysztof Franek, Barbara Fronc (do 31 sierpnia 2019), dr hab. Ewa Gębicka, Marta Giec, Agata Golańska, Agata Gorządek (do 31 sierpnia 2019), dr hab. Grażyna Horbaczewska, dr hab. Krzysztof Indecki, prof. Andrzej Jurga, Jan Kaczmarski, dr Marek Kędzielawski, dr Małgorzata Kozubek, dr hab. Konrad Klejsa, dr hab. Paweł Kossecki, Małgorzata Kotlińska, Zdzisław Kuczyński, dr hab. Izabela Łapińska, dr Artur Majer, dr Jakub Mikruda, dr Joanna Miksa, Jan Mogilnicki, Wojciech Nowicki, Marek Okniński, dr Agnieszka Orankiewicz, Anna Pachnicka, Beata Pisarkiewicz, prof. dr hab. Elżbieta Protakiewicz, Małgorzata Roguska, dr hab. Józef Romasz (do 31 sierpnia 2019), dr Marek Rudnicki, Dariusz Sidor, dr Roman Sawka, Jacek Snopkiewicz, Jacek Sobociński, dr hab. Magdalena Sobocińska, Bogdan Sölle, dr hab. Tadeusz Szczepański, dr hab. Marian Szukalski, prof. dr hab. Stanisław Szymański, dr Witold Szymczyk, dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor, dr hab. Monika Talarczyk-Gubała, Jacek Piotr Tylman, Marcin Wierzchowski, Mariusz Włodarski (do 31 sierpnia 2019), dr Piotr Wojciechowski, Andrzej Wojnach, dr Anna Wróblewska, dr Andrzej Wrzesień, dr Anna Maria Zarychta, Monika Żelazowska

Pomysłowe mebelki z gąbki. Wykorzystano utwory literackie W. Bełzy, W. Szuchniewicza, Galla Anonima, ludowe i popularne oraz utwory i kompozycje The Presets, D. Langa, Buzzcocks, Cz. Niemena, Ibeyi, D. Summer, ludowe i popularne.

Dramaturgia, reżyseria i scenografia Mariusz Grzegorzek, kostiumy Tomasz Armada, opieka muzyczna Leszek Kołodziejski, opieka wokalna Izabela Połońska, opieka choreograficzna Mateusz Rzeźniczak.

Obsada: Izabela Dudziak, Mateusz Grodecki, Faustyna Kazimierska, Karol Nowiński, Piotr Pacek, Anna Paliga, Zuzanna Puławska, Robert Ratuszny, Aleksandra Skraba, Michał Surosz, Ksenia Tchórzko, Filip Warot, Elżbieta Zajko.
Premiera: 10 listopada 2018. Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego.
Liczba spektakli: 36
Liczba widzów:

Tony Kushner - Anioły w Ameryce.

Przekład Jacek Poniedziałek, reżyseria Małgorzata Bogajewska, scenografia i kostiumy Joanna Jaśko-Sroka, reżyseria światła Dariusz Pawelec, konsultacja dramaturgiczna Magdalena Zarębska-Węgrzyn, choreografia Paweł Głowaty, konsultacja choreograficzna Paweł Kułaga, konsultant wokalny Adam Rymarz.

Obsada: Hannah Porter Pitt / Ethel Greenglass Rosenberg / Rabbi Isidor Chemelwitz – Ksenia Tchórzko; Roy Marcus Cohn, Prior Walter nr 2 – Paweł Głowaty; Louis Ironson – Mateusz Grodecki; Prior Walter – Robert Ratuszny; Harper Pitt – Elżbieta Zajko; Joseph Porter „Joe” Pitt – Kamil Rodek; Anioł z Ameryki / Emily / Lekarka – Wiktoria Filus; Norman „Belize” Arriaga / Bezdomna – Izabela Dudziak; Pan Bajer, Prior Walter nr 1, Martin Heller, Mężczyzna w parku – Sebastian Śmigielski.
Premiera: 23 lutego 2019. Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego.
Liczba spektakli: 19
Liczba widzów:

Artur Urbański - Śliskie słowa. Tekst oparty na improwizacjach aktorskich.

Reżyseria Artur Urbański, asystenci reżysera Maciej Białoruski, K. Franek Nowiński, scenografia Artur Urbański, asystent scenografa Karol Kunysz, kostiumy Tomasz Armada, Martyna Konieczna, choreografia Filip Warot, Faustyna Kazimierska, konsultacja choreograficzna Aneta Jankowska, animacje Natalia Spychała, opracowanie muzyczne zespół.

Obsada: Mila – Faustyna Kazimierska; Maria – Katarzyna Majda; Renata – Anna Paliga; Małolata Ala – Aleksandra Skraba; Jedwabny Chłopiec – Jan Hrynkiewicz; Andrzej – Karol Kunysz; Leo – Karol Nowiński; Aleks – Filip Warot.
Premiera: 1 kwietnia 2019. Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego.
Liczba spektakli: 9
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Anioły w Ameryce

Data: Maj 2019
Miejce: XXXVII Festiwal Szkół Teatralnych
Miasto: Łódź

Operetka

Data: Październik 2018
Miejce: XIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
Miasto: Radom

Pomysłowe mebelki z gąbki

Data: Maj 2019
Miejce: XXXVII Festiwal Szkół Teatralnych
Miasto: Łódź

Przebudzenie wiosny

Data: Wrzesień 2018
Miejce: X Wybrzeże Sztuki
Miasto: Gdańsk

Śliskie słowa

Data: Maj 2019
Miejce: XXXVII Festiwal Szkół Teatralnych
Miasto: Łódź

Wyjazdy zagraniczne:

główna nagroda aktorska dla Elżbiety Zajko, nagroda aktorska dla Piotra Packa za role w spektaklu Pomysłowe mebelki z gąbki, nagroda aktorska dla Kseni Tchórzko za role w spektaklach Pomysłowe mebelki z gąbki i Anioły w Ameryce, wyróżnienie aktorskie dla Aleksandry Skraby za role w spektaklach Pomysłowe mebelki z gąbki i Śliskie słowa, dwie nagrody Opus Film dla aktorów, których chcielibyśmy oglądać na ekranie telewizyjnym i filmowym dla Kseni Tchórzko i Piotra Packa, nagroda publiczności dla Najbardziej Elektryzującej Aktorki i Nagroda Łódzkich Dziennikarzy dla Elżbiety Zajko; Nagroda Łódzkich Dziennikarzy dla Karola Nowińskiego i Nagroda miesięcznika kulturalnego „Kalejdoskop” – „za kulturę słowa” dla Pawła Głowatego na XXXVII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.