Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

adres: 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
tel. +48 61 856 89 00 (centr.), +48 61 856 89 10 (rektorat), +48 61 856 89 32 (dział nauczania), +48 61 853 66 76 (fax)
e-mail: amuz@amuz.edu.pl, msworek@amuz.edu.pl, nszlafczynska@amuz.edu.pl
www.amuz.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Wokalno-Aktorski, Katedra Wokalistyki, Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej, Zakład Muzyki Operowej
Uczelnia rozpoczęła działalność w 1920 roku.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: