Akademia Sztuk Pięknych

adres: 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
tel. +48 22 320 02 00 (centr.), +48 22 636 81 30 (kier. sztuki mediów), +48 22 623 82 89 (kier. scenogr.)
e-mail: scenografia@asp.waw.pl, sztuka.mediow@asp.waw.pl
www.asp.waw.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Scenografii, Wydział Sztuki Mediów
Akademię otwarto 17 marca 1904 roku. Po powstaniu warszawskim podjęto decyzję o reaktywowaniu szkoły.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: