Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

adres: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
tel. +48 22 561 89 97
e-mail: wnh@uksw.edu.pl
www.wnh.uksw.edu.pl/node/1349

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: prof. UKSW dr hab Jacek Kopciński
wykładowcy: dr Izabela Tomczyk-Jarzyna, dr Paweł Stangret, dr Mateusz Werner

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: