Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru

adres: 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 11a (lokal 2)
tel. /fax +48 22 299 66 47
e-mail: info@mskpu.com.pl
www.mskpu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierunki: projektowanie ubioru, kostiumografia

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: