Policealne Studium Nagrań Dźwiękowych

adres: 00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel. +48 22 831 74 30, +48 22 831 00 81 wew. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl
www.zdz.edu.pl/www/szkoly-technik-realizacji-nagran.html

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierunki: technik realizacji nagrań, technik realizacji nagłośnień
Zajęcia prowadzone są na warszawskiej Starówce, w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
dyrektor: Krzysztof Zaborski
nauczyciele przedmiotów zawodowych: Sławomir Kowalski, Waldemar Krakowiak, Laura Prochot, Jacek Złotowski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: