Studio Sztuki – Szkoły Artystyczne

adres: 01-552 Warszawa, pl. Inwalidów 10
tel. /fax +48 22 869 90 16, +48 731 788 299
e-mail: studiosztuki@studiosztuki.pl
www.studiosztuki.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

stylizacja, charakteryzacja i wizaż
Szkoła założona w 1992 roku.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: