Studio Taneczno-Aktorskie Hanny Kamińskiej

adres: Warszawa, ul. Moliera 4/6 i ul. Twarda 42
tel. +48 22 827 25 92, + 48 668 698 305, +48 602 629 134
e-mail: studiosta@wp.pl
www.taniecstudio.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Studio działa od 1995 roku.

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: