Zakład Teatru i Widowisk Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. +48 22 552 03 24 (tel), 22 828 72 83 (fax), +48 22 552 26 04 (sekr.), 48 22 552 45 05 (tok studiów)
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
www.ikp.uw.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dudzik
wykładowcy: dr hab. Agata Chałupnik, prof. dr hab. Wojciech Dudzik, dr Zofia Dworakowska, dr Ewelina Godlewska-Byliniak, dr Mateusz Kanabrodzki (do 31 sierpnia 2019), prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dr Agata Łuksza, dr hab. Piotr Morawski, dr hab. Dorota Sajewska (urlop), dr Dorota Sosnowska, prof. em. dr hab. Roman Taborski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: