Zakład Teatru i Widowisk Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. +48 22 552 03 24 (tel), 22 828 72 83 (fax), +48 22 552 26 04 (sekr.), 48 22 552 45 05 (tok studiów)
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
http://ikp.uw.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: