Letni Festiwal Opery Krakowskiej

adres: 31-512 Kraków, ul. Lubicz 48
tel. +48 12 296 61 00 (centr.), +48 12 296 61 01, +48 12 296 61 02 (sekr.), +48 12 296 62 62 (rezerwacja biletów)
e-mail: opera@opera.krakow.pl
www.opera.krakow.pl

organizator: Opera Krakowska
edycja XXIII
7–29 czerwca 2019

program: Kandyd Opera Krakowska; Cyrulik sewilski Opera Krakowska; Nakłoń ucha Twego Panie – pieśni Stanisława Moniuszki – koncert; Dialog Mistrzów – koncert; Arie Oper Świata – koncert; Wielkie Chóry Wielkich Oper – koncert